KH Hafidz Abdurrahman MA: Khilafah Warisan Nabi SAW

Seluruh ulama ahlu sunnah waljama’ah sepakat bahwa hukum mengangkat seorang Khalifah atau Imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah WAJIB. Menegakkan Khilafah menjadi wajib sebab Khilafah adalah institusi formal menerapkan syari’at Islam secara kaffah, menjaga kesatuan ummat dan menyerukan da’wah Islam ke seluruh dunia dengan jihad. Tanpa Khilafah umat Islam terpecah belah lagi terjajah, syari’at Islam terlantar dan kedzaliman serta kemaksiatan merajalela.

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *